Urheiluseurojen digitalisoitumisella kohti parempaa seura-arkea

13.4.2023

Digitaaliaikaan siirtyminen urheiluseuroissa on tarpeellista nyt tai vähintään pian. Useimmat urheiluseurat kehittävätkin seuratyötään helpommaksi erilaisten sähköisten alustojen avulla. Tavoitteena on helpottaa urheiluseuran arkea ja säästää aikaa sekä rahaa.

Digitalisoituminen ei ole pelkästään teknologiaa, jolla haetaan seuratoiminnan kehitystä vaan se on seuralle kokonaan uusi kulttuuri, joka mahdollistaa paremman seura-arjen pienen panostuksen jälkeen. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä yhtenäistää koko seuran toiminnan eri ryhmien ja joukkueiden välillä ja tarjoaa seuralle helpommat käytännöt ja toimintamallit.

Digitaalisuus uhka vai mahdollisuus seuralle?

Osalla seuroilla saattaa olla jännitystä saavatko he uuden toiminnanohjausjärjestelmän valjastettua seurassa käyttöön. Tämä onkin asia, jonka palvelun tarjoajan on tärkeää tiedostaa. Seuraa tulee opastaa ja ohjata uuden työkalun käyttöön tarjoten koulutusta ja tietoa. Uusien käytänteiden omaksuminen vaatii pienen panostuksen seuralta, jonka jälkeen digiaikaan siirtyminen palkitsee.

Päätöstä digiaikaan siirtymisestä on turha jännittää liikaa harrastajien osalta, sillä nykykulttuuri tukee vahvasti erilaisten sähköisten alustojen käyttämistä, käyttäjien asenteet ovatkin selkeästi myönteisemmät kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Jo 20 vuoden kokemuksella olemme havainneet, että seurat, jotka ottavat käyttöön esimerkiksi sähköisen laskutuksen eivät enää halua palata manuaaliseen aikaan, jossa laskuja luodaan, lähetellään ja seurataan itse. ”Seura-aktiivit” kuten seurojen lukuisat vapaaehtoistyöntekijät ovatkin uuden palvelun myötä kokeneet työtaakan vähentyneen merkittävästi.

Seurojen onkin hyvä huomioida, että vapaaehtoistyöntekijöiden mukaan saaminen tai mukana pysyminen seuran toiminnassa on kiireisenä nykyaikana yhä haasteellisempaa, mutta helpottamalla työtaakkaa yhtenäisillä toimintamalleilla ja työkaluilla voidaan seuratyöskentelystä tehdä houkuttavampi kenttä työskennellä.

Joskus digitalisoitumisen saatetaan pelätä vähentävän ihmisten välistä kohtaamista, mutta siltä osin pelko vaikuttaa olevan turhaa sillä kokemuksemme mukaan olemme havainneet, että digiaikaan siirtyminen on nimenomaan vapauttanut aikaa energiaa varsinaisen harrastamiseen eli urheiluun ja siitä nauttimiseen.

Tiedolla johtaminen helpommaksi

Sähköiset palvelut mahdollistavat helpomman seurannan ja raportoinnin urheiluseuran toiminnasta. Esimerkkinä tarjoamamme valmennustyökalu luo kattavat ja selkeät raportit toteutuneista harjoituksista niin harrastajalle, valmentajille kuin koko seuralle. Niiden avulla koko valmennuksen suunnitteluun osallistuva tiimi näkee toteutuneen kauden tulokset ja voivat perustaa tulevan kauden suunnitelman aitoon tietoon eikä esimerkiksi arvioon, joka perustuu mututuntumaan.

Sähköiset työkalut kannattaa valita samasta palvelusta

Nykyaikana varsinkin vanhemmilla on käytössä monia eri järjestelmiä liittyen lapsen tai lapsien päivähoitoon, kouluun tai harrastuksiin. Sen vuoksi seurojen on viisasta valita työkalu, joka tarjoaa kaikki tarvittavat sähköiset työkalut, kuten kotisivut, jäsenrekisterin, viestinnän, laskutuksen ja valmennustyökalun saman palvelun alta. Tämä selkeyttää ennen kaikkea käyttäjien arkea.

Pienemmilläkin muutoksilla seura voi kehittää omaa digitalisoitumistaan esimerkiksi ottamalla käyttöön peruspalvelut kuten kotisivut ja sähköisen jäsenrekisterin. Kun uusi toimintamalli on tullut tutuksi niin seuran on helppo laajentaa työkalujaan esimerkiksi ottamalla käyttöön Maksupalvelut ja sähköisen Jäsenkortin. Mutta yhä useammat seurat haluavat uudistaa kaikki työkalunsa samaan aikaan. Kukin urheiluseura valitsee siis itse, kuinka paljon ja missä tahdissa uudistavat toimintamallejaan.

Lue myös nämä: